<html> <!-- creation date: 9.1.2002 --> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <title>Cestovatelsk seznamka</title> <meta name="Description" content=""> <meta name="Keywords" content="seznamka,cestovn,automatizace,promyslov,Simatic,akolen,programovn"> <meta name="Author" content="Fanda"> <meta name="Generator" content="AceHTML 4 Pro"> </head> <body style="color: #FFCC00; background: #181830" alink=#FF9933 vlink=#A173AA link=#139A4C> <table border=0 width=760 align="center" cellpadding=0 cellspacing=0> <tr align="center"><td width="100%" align="center" valign="top"> <table align="center" width=583 border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td align="center"><i><font face="Impact" size=6 color="yellow">CESTOVATELSK SEZNAMKA</font></i><br> <a href="http://horal-fanda.com"><img src="logo1.jpg" style="border: solid #000000 3px" width=583 height=93></a></td></tr></table></td></tr> <tr><td><small><br></small> <p style="font: italic"> Mte v plnu uskute nit njakou cestu, ae u~ paky nebo na kole? Nebo njak vstup, i hYebenovku v horch? Ale nechcete se do toho pustit sami a radji byste nkoho pYibrali, kdo by jel s vmi? <p>Tak proto jsem tady vytvoYil jednoduch strnky na vkldn inzert, kter se tkaj shnn lidi ek pro Vaae akce. Jsou opravdu jednoduch a rozdlil jsem je do tY kategori: Turistika a VHT, cykloturistika a ostatn(napY. cestovn stopem, apod.). V ka~d sekci je i formulY pro podn novho inzertu, kter se hned objev na strnkch. <b>NezapomeHte na sebe napsat kontakt. Odpovdi nepiate do formulYe, jeliko~ se objev jako nov inzert.</b> Inzerty stara ne~ 2 msce ma~u. Pro pYed asn smazn inzertu, opravu chyby, apod., m kontaktujte na <A HREF="mailto:c e r v i n f r @ v o l n y . c z (odstrate mezery i tuto zvorku)">e-mailu</A>.<br><small><font color="red">Pokud se strnka s inzerty nezobraz, potom m zYejm hostitelsk server poruchu se zobrazovnm PHP skript. Zkuste to pozdji!</font></small> <br><small><br></small> <table width="80%" border=0 align="center" cellspacing=0 cellpadding=0> <tr> <td width="33%" align="center"><a href="turistika.php"><h3>Turistika, VHT</h3></td> <td width="40%" align="center"><a href="cyklo.php"><h3>Cykloturistika, ly~e</h3></td> <td align="center"><a href="ostatni.php"><h3>Ostatn</h3></td> </tr> </table> <HR> <center> <strong><A HREF="http://www.joinsomethingnew.com/HORAL">Zkuste vydlat njak penze na cestovn! PYihlaate se do novho podnikn!</A></strong></center><br> <HR> <center> <strong><A HREF="http://miniautomatizace.cz">Miniautomatizace.cz - promyslov automatizace, programovn PLC, akolen Simatic STEP 7, TIA, domovn alarmy, vzdlen ovldn, opravy a sestaven PC</A></strong></center><br> <TABLE width="100%" ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" NOWRAP cellpadding=0 cellspacing=0> <TR> <TD ALIGN="LEFT" VALIGN="MIDDLE" width="20%"> [ <A HREF="http://horal-fanda.com">Index</A> ] <script src="http://c1.navrcholu.cz/code?site=62533;t=b14" type="text/javascript"></script><noscript><div><a href="http://navrcholu.cz/"><img src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=62533;t=b14;ref=;jss=0" width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz" valign="middle"></a></div></noscript> </TD> <TD align="left"><A HREF="http://pocitadlo.netway.cz/"><IMG SRC="http://pocitadlo.co.cz/cgi-bin/wc/sezhoral" border=0></A></TD> <TD ALIGN="center" VALIGN="MIDDLE"> <a href="http://horal-fanda.com/" target="_blanc"><img src="http://horal-fanda.com/horal.gif" style="border: solid #000000 1px" alt="Strnky Horala Fandy o turistice, cykloturistice a alpinismu." width="88" height="50"></a></TD> <TD ALIGN="RIGHT" VALIGN="MIDDLE" width="50%"> <SMALL> <A HREF="http://horal-fanda.com/kontakt.html">Horal Fanda</A> - aktualizovno 31.1. 2009 </SMALL> </TD> </TR> </TABLE> </td></tr> </table> </body> </html>